پایان نامه رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی، احساس تنهایی و صفات شخصیت

investigating the relationship between virtual space with emotional intelligence, loneliness and personality traits in high school students in fars province
تصویر شاخص
رشته

روانشناسی و علوم اجتماعی

نوع فایل

Word

زبان

فارسی

تعداد صفحات

107

حجم

1 مگابایت

پایان نامه بررسی رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر دبیرستان های استان فارس

 

چکیده

به طور کلی وابستگی به فضای مجازی را می توان به عنوان” نوعی استفاده از اینترنت که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند،” تعریف کرد. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به فضای مجازی صرف نظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای است مزمن، فراگیر و عود کننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. این پژوهش به  بررسی رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی ، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر استان فارس پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ می­دهد که :« وابستگی به فضای مجازی چه تاثیری بر هوش هیجانی ، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر استان فارس دارد؟» جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های استان فارس می باشد، که ابتدا باید ۳۰ پرسشنامه به صورت آزمایشی در میان جامعه مورد نظر توزیع گردد و سپس با استفاده از فرمول مورگان، حجم نمونه تعیین و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده در میان آنها توزیع خواهد شد. بنابراین حجم نمونه ۳۲۰ و جامعه آماری ۱۹۰۰ تعیین شد. در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت نمونه از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف برای سنجش وضعیت نرمالیته داده‌ها و معادلات ساختاری برای سنجش تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی دیگر متغیرها استفاده خواهد شد و برای همگی این تحلیل ها از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

کلید واژگان: هوش هیجانی، احساس تنهایی، وابستگی به فضای مجازی، صفات شخصیتی

 

مقدمه

اینترنت و فضای مجازی به عنوان ترکیبی از منابع و فناوری است که انتظار می رود به عنوان زیرساختها و تسهیلاتی برای خدمت کردن در نظر گرفته شود.وابستگی گسترده به فضای مجازی و اینترنت برای فعالیتهایی متنوع و روزمره شامل ارتباطات ، همکاری های شغلی ، معاملات تجاری ، سرگرمی و آموزش وجود دارد و استفاده غیر مسئولانه از این منبع ارتباطی تهدیدی بزرگ برای جامعه محسوب می شود (سهرابی  و خانلری، ۱۳۸۸). انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است. اینترنت قبل از آنکه در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال ۱۹۹۰) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید (یونگ، ۱۹۹۸).

در سالهای اخیر مطالعات شیوع وابستگی به فضای مجازی را بین ۳/۰ % تا ۲۲% گزارش کرده اند. همچنین وابستگی به فضای مجازی با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی ، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی، برانگیختگی بالا در ارتباط بوده است. از طرفی برخی مطالعات با بررسی مشخصات دمو گرافیک به عنوان متغیر های پیش بینی کننده وابستگی به فضای مجازی ، شانس جنسیت، سن ، بیکاری و تاهل را موثر دانسته اند. متغیر دیگری که برخی مطالعات در ارتیاط با وابستگی به فضای مجازی بررسی نموده اند، ویژگیهای شخصیتی کاربران می باشد که خصوصیاتی مانند کمرویی، تکانشی بودن، تنهایی، اضطراب، افسردگی، صفات روان نژندی( اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیب پذیری در برابر استرس) خشونت و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، احترام به خود پایین، احساسات نا پایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و باز بودن تاثیر گذار است(ویلدت و پائوتزینک[۲]،۲۰۰۷). در سال های اخیر توجه زیادی به رابطه بالقوه میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی صورت گرفته است.از آنجا که این ویژگی ها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند،پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را روشن سازد.

 

بیان مساله

وابستگی به فضای مجازی یکی از انواع اعتیاد رفتاری است که در آن فرد وابستگی شدیدی به اینترنت و استفاده از دستگاه های آنلاین پیدا می کند تا از این طریق بتواند با تنش ها و استرس های زندگی مقابله کند. فعالیت در اینترنت روزانه بین ۸ تا ۱۰ ساعت یا بیشتر به خصوص زمانی که فرد برای انجام کارهای غیر ضروری خود از آن استفاده می کند به عنوان اعتیاد شناخته می شود. این اعتیاد تعداد زیادی از افراد را در دنیا تحت تاثیر قرار داده است و شیوع آن در کودکان و نوجوانان بیشتر است(سرنجال و همکاران[۱]،۲۰۱۹).

لان­هوا،لی­پینگ و ژانو­لان[۲](۲۰۱۹)به اثر وابستگی به فضای مجازی به ویژه در میان دانشجویان تاکید کرده اند . در باره اعتیاد به فضای مجازی همچون اینترنت در مورد کشورها با فرهنگ های مختلف ، آمارهای متفاوتی ارائه شده است ؛ در این میان، نسبت وابستگان به فضای مجازی و اینترنت از میان هر ۱۶ میلیون نفر ، حدود ۲ تا ۱ میلیون نفر تخمین زده شده است .

وابستگی به فضای مجازی و «اعتياد به اينترنت»[۳]  یعنی صرف وقت زیاد ، بیمارگون و غیر اصولی  در ان است. این خصیصه  از ویزگی های دوران مدرن است. این اعتیاد ، عارضه ای فراگیر ، مزمن و عودپذیر است که همراه  با آسیب های جسمانی ، روانی ، مالی ، خانوادگی و اجتماعی می باشد (حاجي­زاده ميمندي و همکاران، ۱۳۹۵).

«­­­اعتیاد به اینترنت» و ویژگی­های شخصیتی، دو متغیری هستند که می توانند بر «هویت­یابی» تاثیر بگذارند. ایجاد ارتباط های اجتماعی توسط فضای مجازی و اینترنت ، به سهولت انجام می شود . به این  مناسبت نیز ، آشنایی ها و دوستی های اینترنتی ، جایگزین ارتباط های خانوادگی و دوستی های قدیمی و سنتی را بتدریج می گیرند(باقری­دولت­آبادی و زارعیان­جهرمی،۱۳۹۲).

شخصیت هر فرد ، عبارت است از خصایص میان فردی هرشخص ، که در موقعیت های مختلف از خود بروز می نماید. به عبارت دیگر ، شخصیت هر فرد ، منش اشکار وی است که در دیگران نیز اثر می گذارد و در شکل دهی جنبه های مختلف زندگی فرد موثر است.از سوی دیگر داشتن مهارت های اجتماعی و ارتباط های موثر ناشی از ویژگی های شخصیتی  می باشد و به جهت عملکردهای موفق در زندگی ، لازم می باشد.مهارت های اجتماعی ، فرد را در تعامل موثر اجتماعی و پرهیز از رفتاررفتارهای نامطلوب کمک نموده و نمایانگر سلامت رفتاری و اجتماعی وی است. (شمس و امیریان­زاده،۱۳۹۶).

نخستین تعریف رسمی هوش هیجانی به همراه مفهوم پردازی و مدل‌سازی قابل اتکا، توسط «پیتر سالووی»[۴]  و «جان مایر»[۵] انجام شد: « میزان نظارت و کنترل هیجان ها و احساس های خود و دیگران ، تشخیص و جداسازی و بهره گیری از ان ها به مثابه راهنمای تفکر و عمل و رفتار می باشد » (سالووی و مایر ۱۹۹۰).­«­هوش هیجانی یا هوش عاطفی نوعی نگرش نسبت به عواطف و هیجانات فردی و اجتماعی افراد است. در تعریف مفهومی هوش هیجانی می‌توان گفت، افرادی که از EQ بالاتری برخوردارند، توان مدیریتی و سازمان‌دهی بیشتری برای کنترل خود و اطرافیان در اختیار دارند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت مدیران و رهبران یک سازمان، داشتن هوش هیجانی بالا است».

در این میان ، احساس تنهایی ، از شاخصه های افسردگی و عاملی مهم در بروز آسیب های روانی محسوب می شود. اثبات شده است که احساس تنهایی با بسیاری از مشکلات روانی (از قبیل عزت نفس پایین، کفایت اجتماعی پایین، تعاملات اجتماعی ضعیف) و نیز با مشکلات سلامت ذهنی (از قبیل اضطراب، افسردگی، رفتارهای معطوف به خودکشی) همبستگی دارد (حسینی­زاده­آرانی و کلانتری، ۱۳۹۴).  در نظریه های جدیدتر « احساس تنهایی » سازه روانشناختی مستقلی می باشد که آسیب های منحصر به فردی را سبب می گردد(کاسیوپو و همکاران [۶]، ۲۰۰۶).

این پژوهش به  بررسی رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی ، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر استان فارس پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ می­دهد که :« وابستگی به فضای مجازی چه تاثیری بر هوش هیجانی ، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر استان فارس دارد؟»

 

فهرست مطالب

 فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱٫ بیان مساله. ۳

۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقيق. ۴

۱-۳٫ اهداف مطالعه. ۵

۱-۴٫ فرضیات تحقیق. ۶

۱-۵٫ حدود موضوعی تحقیق: ۶

۱-۶٫ کاربردهای تحقیق. ۶

۱-۷٫ نوع تحقیق. ۷

۱-۸٫ روش اجرای تحقیق. ۷

۱-۹٫ روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. ۷

۱-۱۰٫ تعاریف واژه ها ۷

 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۹

۲-۱٫ مقدمه. ۱۰

۲-۲٫ وابستگی به فضای مجازی.. ۱۱

۲-۳٫ رابطه بین صفات شخصیتی و فضای مجازی.. ۱۲

۲-۴٫ وابستگی به فضای مجازی در ایران. ۱۴

۲-۵٫ هوش هیجانی.. ۱۵

۲-۶٫ ارتباط بین هوش هیجانی و وابستگی به فضای مجازی.. ۱۷

۲-۷٫ ابعاد هوش هیجانی.. ۱۸

۲-۸٫ آموزش هوش هیجانی.. ۲۱

۲-۹٫ احساس تنهایی.. ۲۲

۲-۱۰٫ رابطه احساس تنهایی با فضای مجازی.. ۲۵

۲-۱۱٫ پژوهشهای داخلی.. ۲۷

۲-۱۲٫ پیشینه پژوهشهای خارجی.. ۳۰

 فصل سوم روش اجرای تحقیق.. ۳۲

۳-۱٫ مقدمه. ۳۳

۳-۲٫ هدف تحقیق. ۳۳

۳-۳٫ ماهیت و روش انجام تحقیق. ۳۳

۳-۴٫ متغیرهای تحقیق. ۳۳

۳-۵٫ روشهای جمع آوری داده ها ۳۴

۳-۶٫ پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO) 34

۳-۷٫ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ… ۳۵

۳-۸٫ پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-I ( 36

۳-۹٫ روایی و پایایی.. ۳۷

۳-۱۰٫ پرسشنامه احساس تنهایی.. ۳۷

۳-۱۱٫ روایی و پایایی.. ۳۸

۳-۱۲٫ تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. ۳۸

۳-۱۳٫ تعیین پایایی پرسشنامه. ۳۹

۳-۱۴٫ روش آلفای کرونباخ. ۳۹

۳-۱۵٫ تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. ۴۰

۳-۱۶٫ حجم نمونه. ۴۱

۳-۱۷٫ روش تحلیل داده ها ۴۲

 فصل چهارم یافته های تحقیق.. ۴۳

۴-۱٫ مقدمه. ۴۴

۴-۲٫ توصیف دادهها ۴۴

۴-۳٫ تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۴۴

۴-۴٫ تحلیل دادهها ۴۵

۴-۴-۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرها ۴۵

۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق. ۴۶

۴-۶٫ ۵ بعد صفات شخصیتی.. ۴۷

۴-۷٫ تحلیل توصیفی مقدماتی.. ۴۹

۴-۷-۱٫ وابستگی به فضای مجازی.. ۴۹

۴-۷-۲٫ هوش هیجانی.. ۵۱

۴-۷-۳٫ احساس تنهایی.. ۵۲

۴-۷-۴٫ صفات شخصیت.. ۵۳

 فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۵۵

۵-۱٫ مقدمه. ۵۶

۵-۲٫ جمع بندی.. ۵۶

۵-۳٫ نتایج توصيفي.. ۵۷

۵-۴٫ بحث و نتیجه‌گیری.. ۵۷

۵-۵٫ ۵ بعد صفات شخصیتی.. ۵۷

۵-۶٫ پیشنهادهای کاربردی.. ۵۸

۵-۷٫ محدودیت‌های پژوهش… ۵۹

۵-۸٫ پيشنهاد به محققان آينده ۶۰

خروجی نرم افزار

پرسشنامه ها

بررسی رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی، احساس تنهایی و صفات شخصیت در دانش آموزان دختر

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه رابطه وابستگی به فضای مجازی با هوش هیجانی، احساس تنهایی و صفات شخصیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال محصول

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت دوره

29,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 6 آبان 1400تعداد بازدید: 565
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

29,000 تومان