پایان نامه کاربرد انواع پسماندهای صنعتی در بتن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی بتن

Application of industrial waste in concrete as a part of cement and its effects on mechanical properties of concrete
تصویر شاخص
رشته

مهندسی عمران

نوع فایل

Word

تعداد صفحات

162

زبان

فارسی

حجم

7.8 مگابایت

پایان نامه کاربرد انواع پسماندهای صنعتی در بتن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی بتن

 

چکیده

پسماندهای صنعتی از جمله پسماندهای بسیار مهم در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه مانند ایـران می­باشند که نیـازمند بـرنامـه ­ریزی و مدیریت بهینه در کاربری و دفع هستند. امروزه یکی از چالش­های مدیریتی و برنامه ­ریزی در بخش­های شهری، صنعتی و کشاورزی، مدیریت بهینه­ پسماند­های تولید شده در این بخش­ها است. به همین جهت در کشورهای مختلف، تمرکز برنامه­ ریزی­ های توسعه­ ای و اقتصادی بر پایه­ دستیابـی بـه توسعه­ پایدار استوار شده است. یکی از ارکان توسعه­ پایدار، تلاش در کاهش کاربرد منابع اولیه­ طبیعی و نیز بازیافت و استفاده­ مجدد از پسماندها در کاربری­ های مناسب می­باشد. پسماند­های تولید شده در هر منطقه و صنعت را می­توان بر حسب منابع تولید آن­ها به سه گروه عمده­ی پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای شهری طبقه­ بندی نمود. در این مطالعه، به بررسی پسماندهای صنعتی و ضایعات شهری و کشاورزی قابل استفاده در بتن به عنوان جایگزین سیمان پرداخته خواهد شد. استفاده از پسماندها و مواد ضایعاتی نه تنها باعث کاهش و بازیافت مناسب آن­ها می­گردد، بلکه با کاهش مصرف سیمان نیز به اقتصاد ساخت و محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. با توجه به موارد مذکور می­توان نتیجه گرفت که استفاده از این مواد خطرناک در صنعت سیمان و بتن اقدامی در جهت توسعه پایدار می­باشد. از جمله پسماندهای صنعتی و مواد ضایعاتی مورد بحث در این پژوهش عبارتند از: لجن فاضلاب، پسماندهای شیشه، لاستیک و پلاستیک، سرباره­ها و غبارهای صنایع ذوب آهن و خاکستر پوسته برنج، که هر یک به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

بیان مساله

امروزه یکی از چالش­های مدیریتی و برنامه­ریزی در بخش­های شهری، صنعتی و کشاورزی، مدیریت بهینه­ی پسماند­های تولید شده در این بخش­ها است. به همین جهت در کشورهای مختلف، تمرکز برنامه­ریزی­های توسعه­ای و اقتصادی بر پایه­ی دستیابـی بـه توسعه­ی پایدار استوار شده است. یکی از ارکان توسعه­ی پایدار، تلاش در کاهش کاربرد منابع اولیه­ی طبیعی و نیز بازیافت و استفاده­ی مجدد از پسماندها در کاربری­های مناسب می­باشد. پسماند­های تولید شده در هر منطقه و صنعت را می­توان بر حسب منابع تولید آن­ها به سه گروه عمده­ی پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای شهری طبقه­بندی نمود. از جمله پسماندهای بسیار مهم در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه مانند ایران که نیاز بسیار مبرم به برنامه­ریزی و مدیریت بهینه در کاربری و دفع را دارند، پسماندهای صنعتی می­باشند. دفع مستقیم و نامناسب این پسماندها که بر حسب نوع صنعت و فرآیندهای بکارگرفته شده دارای کمیت و کیفیت بسیار متنوع می­باشد، می­تواند اثرات بسیار مخرب و زیانباری را به طبیعت و منابع آن وارد سازد. لذا انجام مطالعات و پژوهش در رابطه با شناسایی کمیت و کیفیت انواع پسماندهای صنعتی، اثرات احتمالی آن­ها بر طبیعت و نیز شناسایی و بررسی پتانسیل بازیافت، احیا و کاربرد مجدد این گونه پسماندها در تولید محصولات مختلف، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. پسماندهای جامد صنعتی از لحاظ اهمیت، بعد از پسماندهای شهری رتبه ی دوم را به خود اختصاص می دهد. با این وجود تحقیقات علمی اندکی در راستای کاهش، بازیافت، احیا و استفاده ی مجدد از آن­ها انجام شده است.

بازیافت پسماندهای صنعتی، همواره به عنوان یکی از راه­کارهای مهم در مدیریت مواد زائد بایستی مورد توجه قرار گیرد. اکثر پسماندهای صنعتی تولید شده به صورت توده در کنار کارخانجات، در فضای آزاد و یا در بیابان­ها انباشته می­شوند. بدین ترتیب مواد مضر موجود در پسماندهای صنعتی به مرور و به دلیل بارندگی به درون آب­های زیرزمینی منتقل و در صورت وجود ذرات بسیار ریز در ساختار آن­ها با وزش باد در هوا پراکنده می­شوند. تمامی این نکات سبب شده است که در بسیاری از کشورهای جهان با هدف بازیافت پسماندهای صنعتی، تحقیقاتی پیرامون روش­های استفاده­ی مجدد از آن­ها به عنوان مثال در مصالح ساختمانی، تولیـد سیمان­های پوزولانی، دیرگدازها، شیشه، سرامیک، عایق­های ساختمانی و غیره صورت پذیرد.

در  این مطالعه، به بررسی بخشی از پسماند صنعتی و ضایعات شهری و کشاورزی قابل استفاده در سیمان یا بتن به عنوان جایگزین سیمان پرداخته خواهد شد. استفاده از پسماندها و مواد ضایعاتی نه تنها باعث کاهش و بازیافت مناسب آن­ها می­گردد، بلکه با کاهش مصرف سیمان نیز به اقتصاد ساخت و محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. با توجه به موارد مذکور می­توان نتیجه گرفت که  استفاده از این مواد خطرناک در صنعت سیمان و بتن اقدامی در جهت توسعه پایدار می­باشد. از جمله پسماندهای صنعتی و مواد ضایعاتی مورد بحث در این پژوهش عبارتند از: انواع لجن­ها، پسماندهای شیشه، لاستیک و پلاستیک، انواع الیاف­ها، سرباره­ ها و غبارهای صنایع ذوب آهن و خاکستر پوسته برنج، که هر یک به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

فهرست مطالب

۱- فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف

۱-۴-۱- اهداف علمی

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۶- فرضیه ها

۱-۷- محدوده تحقیق

۱-۸- تعاریف واژهها

۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق

۲-۲- پیشینه تحقیق

۳- فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- ترکیبات سیمان (مواد اولیه براي تولید سیمان)

۳-۲-۱- آهک زنده یا اکسید کلسیم CaO

۳-۲-۲- سیلیس SiO2

۳-۲-۳- آلومینا Al2O3

۳-۲-۴- اکسید آهن Fe2O3

۳-۲-۵- اکسید منیزیم MgO

۳-۳- مشخصات شیمیائی و فیزیکی سیمان

۳-۴- روشهاي تولید سیمان

۳-۵- شرح مراحل تولید سیمان

۳-۵-۱- مواد اولیه

۳-۵-۲- سالن مواد

۳-۵-۳- آسیاب مواد

۳-۵-۴- غبارگیر

۳-۵-۵- سیلوهاي ذخیره مواد

۳-۵-۶- کوره و پیش گرمکن

۳-۵-۷- خنک کن کلینکر

۳-۵-۸- خرد کن و قیف سنگ گچ

۳-۵-۹- آسیاب سیمان

۳-۵-۱۰- سیلوهاي سیمان و بارگیرخانه

۳-۶- بتن

۳-۶-۱- مزایاي استفاده از بتن

۳-۶-۱-۲- خواص مطلوب مهندسی

۳-۶-۱-۳- عمر مفید و طولانی

۳-۷- مواد تشکیل دهنده

۳-۷-۱- سنگدانه

۳-۷-۱-۱-اندازه دانه‌های سنگی

۳-۷-۱-۲- طبقه‌بندی بر اساس شکل ظاهری

۳-۷-۲- سیمان

۳-۷-۳- آب

۳-۷-۴- افزودنیها

۳-۷-۵- پوزولانها

۳-۸- اختلاط بتن

۳-۸-۱- اختلاط دستی

۳-۸-۲- مخلوط کنهای مکانیکی

۳-۸-۳- مدت مخلوط کردن

۳-۹- بتن شفاف

۳-۹-۱- موارد کاربرد

۳-۹-۲- ویژگیهای بتن شفاف

۳-۱۰- بتن خودتراکم

۳-۱۰-۱- ویژگیهای بتن خودتراکم

۳-۱۰-۲- مزایای بتن خودتراکم

۳-۱۱- بتن خود ترمیم شونده

۳-۱۱-۱- نگرش های امروزین در تولید مواد خود ترمیم کننده

۳-۱۱-۲- استفاده از نانو مواد خود ترمیم در شبکه مویرگی

۳-۱۲- بتن و آلایندگی محیط زیست

۳-۱۲-۱- روشهاي کاهش اثرات زیست محیطی بتن

۳-۱۳- بتن سبز

۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- بتن و محیط زیست

۴-۲- پسماند

۴-۳- غبار کوره قوس الکتریکی

۴-۳-۱- فرآیند و تکنولوژی تولید فولاد

۴-۳-۲- ویژگیهای غبار کورههای قوس الکتریکی

۴-۳-۳- اسکن میکروسکوپ الکترونی

۴-۳-۴- مدیریت پسماند غبار کورههای قوس الکتریکی

۴-۳-۵- نقش غبار کوره قوس الکتریکی در بتن

۴-۳-۶- ویژگیهای شیمیایی غبار کوره قوس الکتریکی و سیمان پرتلند

۴-۴- خاکستر پوسته برنج

۴-۴-۱- مقدمه

۴-۴-۲- شرايط سوزاندن پوسته برنج براي توليد خاکستر ايده ال

۴-۴-۳- روشهای عمل آوری بتن حاوی خاکستر پوسته برنج

۴-۴-۴- استفاده از خاکستر پوسته برنج در توليد بتنهاي عايق

۴-۴-۵- ساختار پوسته برنج

۴-۴-۶- دوام و مقاومت بتن حاوي خاکستر پوسته برنج

۴-۵- شیشه

۴-۵-۱- مقدمه

۴-۵-۲- ترکیب شیمیایی شیشه و خواص فیزیکی آن

۴-۵-۳- فرآیند بازیافت شیشه

۴-۵-۴- کاربرد خرده شيشه در بتن

۴-۵-۵- بتن حاوی پودر شیشه

۴-۶- لجن

۴-۶-۱- تصفیه لجن

۴-۶-۲- نقش لجن فاضلاب در بتن

۴-۷- پودر لاستیک

۴-۷-۱- بتن حاوی پودر لاستیک

۴-۸- خاکستر زباله

۴-۸-۱- خاکستر زباله شهری

۴-۸-۲- سنگدانهها

۴-۸-۳- روشها

۴-۸-۴- روش تعیین نسبت اختلاط بتن

۴-۸-۵- روش اختلاط بتن

۴-۸-۶- آماده سازی و عمل آوری نمونههای بتنی

۴-۸-۷- زمان گیرش

۴-۸-۸- اسلامپ

۴-۸-۹- مقاومت فشاری

۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری

۵-۲-۱- غبار کوره قوس الکتریکی

۵-۲-۲- خاکستر پوسته برنج

۵-۲-۳- پودر شیشه

۵-۲-۴- خاکستر لجن فاضلاب

۵-۲-۵- پودر لاستیک

۵-۲-۶- آزمون فرضیات

۵-۳- پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

کاربرد انواع پسماندهای صنعتی در بتن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی بتن

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه کاربرد انواع پسماندهای صنعتی در بتن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی بتن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال محصول

قیمت دوره

39,000 تومان

گزارش سوءاستفاده
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 6
تاریخ انتشار: 4 تیر 1399آخرین بروزرسانی: 9 آبان 1400تعداد بازدید: 856
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
قیمت دوره

39,000 تومان