ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز

The influence of greenwashing perception on green purchasing Intentions: the mediating rule of green word-of-mouth and Green Skepticism
تصویر شاخص
رشته

مدیریت و MBA

نوع فایل

Powerpoint, Word

تعداد صفحه و اسلاید

90 و 40

زبان

فارسی

حجم

2 مگابایت

 ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز

(به همراه پاورپوینت ارائه + پرسشنامه + خروجی نرم افزار)

 

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی­­گر ارتباط کلامی سبز و شک و تردید سبز در مشتریان فروشگاه های مواد غذایی است.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های مواد غذایی است که با محصول های سبز آشنایی داشته و از آنها استفاده کرده اند. با استفاده از جدول مورگان برای جوامع نامحدود تعداد ۳۸۴ به روش نمونه گیری در دسترس با مراجعه به مراکز خرید از جمله فروشگاه های  مواد غذایی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که از تحقیق های آکتوران (۲۰۱۸)، نگایان و همکاران (۲۰۱۹) و ژانگ و همکاران (۲۰۱۸) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم افزارهای PLS و اس.پی.اس.اس استفاده شده است.

یافته‌ها: سبزشویی بر قصد خرید سبز تأثیر منفی دارد. سبزشویی تأثیر مثبتی بر شک و تردید سبز دارد. شک و تردید سبز بر قصد خرید سبز تأثیر منفی دارد.  شک و تردید سبز میانجی گر تاثیر سبزشویی بر قصد خرید سبز است. سبزشویی در قصد خرید سبز برای مصرف کنندگانی که اطلاعات قوی تری دارند تاثیر منفی دارد. سبزشویی با ارتباط کلامی سبز تاثیر منفی دارد. ارتباط کلامی سبز با قصد خرید سبز تاثیر مثبت دارد. نگرانی سبز تعدیل کننده تاثیر سبزشویی بر قصد خریدسبز است.

نتیجه‌گیری: شرکت ها بایستی از کلیه اموری که قصد خرید مصرف کنندگان را خدشه دار می کند بر حذر باشند. در عرصه بازاریابی سبز،در حالی که سبز بودن می تواند موفقیت یک شرکت را رقم بزند، به همان میزان یا شاید هم بیشتر سوء استفاده از سبز شویی می تواند قصد خرید مصرف کنندگان و متعاقب آن موفقیت شرکت را در سراشیبی سقوط قرار دهد.

کلیدواژه­ ها: ادراک سبز شویی، قصد خرید سبز، ارتباط کلامی سبز، شک و تردید سبز

 

مقدمه

در سال های اخیر، مشکلات محیطی و تأثیرات نامطلوب آن بر سلامت انسان به مسئله مهمی در بین دانشگاهیان، دولت مردان و مدیران سازمان ها تبدیل شده است. این موضوع افزایش توجه و تمایل افراد جامعه به سمت حفظ و پایداری محیط زیست را باعث شده که به نوبه خود تغییراتی در تقاضا رفتاهای مصرف کنندگان ایجاد کرده است. به طوری که مصرف کنندگان در زمان خرید محصول، صرفا به قیمت و کیفیت آن توجه نمی کنند و تأثیرات زیست محیطی مصرف محصولات را نیز در نظر می گیرند. بنابراین ، امروزه مصرف کنندگان برای حفاظت از محیط زیست به انتخاب و خرید محصولات سبز تمایل بیشتری پیدا کرده اند.

در عصر کنونی، مصرف کنندگان برای محیط زیست نگرانند و خرید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست را ترجیح می دهند و چنین نگرانی ها و آگاهایی درباره محیط زیست سبب ایجاد مصرف سازگار با محیط زیست شده است که به مصرف گرایی سبز شهرت یافته است. شرکت ها به منظور ایجاد تصویر سبز در ذهن مشتریان و برای اینکه مشتریان تصور کنند که آنها طرفدار و دوست دار مسائل زیست محیطی هستند و در نتیجه برای ایجاد تبلیغات دهان به دهان مثبت معمولا سبز بودن را نادیده می گیرند. با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات سبز،سبز شویی در بین شرکت ها به منظور ایجاد فرصت های جدید و سبز از محبوبیت خاصی برخوردار است. معمولا شرکت ها از سبز شویی استفاده می کنند تا اطلاعات مثبت و گزینشی در مورد ویژگی های زیست محیطی محصولاتشان ارائه دهند بدون این که در مورد ویژگی های منفی و مخرب محصولاتشان صحبت کنند تا بتوانند تصویر مثبتی از محصول در ذهن مشتری ایجاد کنند. در نتیجه مشتریان نیز به طور روز افزون دیدشان نسبت به اقدامات فرصت طلبانه شرکت ها بد و بدتر می شود. سبز شویی به پنهان‌کردن رویه آلاینده فعالیت‌های تولیدی شرکت ها در پشت پیام‌های تبلیغاتی سبز و گمراه‌کننده اشاره می کند. لیون و ماکسول[۱] سبز شویی را به عنوان “افشای انتخابی اطلاعات مثبت در مورد عملکرد محیطی یا اجتماعی یک شرکت بدون افشای کامل اطلاعات منفی در این ابعاد، به منظور ایجاد تصویری کاملاً مثبت از شرکت” عنوان می کنند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. ۱

۱-۱٫ بیان مسئله ۳

۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴

۱-۳٫ اهداف تحقیق. ۶

۱-۴٫ فرضیات تحقیق. ۶

۱-۵٫ نوآوری پژوهش… ۶

۱-۶٫ قلمرو تحقیق. ۶

۱-۷٫ تعریف متغیرهای تحقیق. ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۹

۲-۱٫ مبانی نظری پژوهش… ۱۰

۲-۱-۱٫ محصولات سبز ۱۰

۲-۱-۲٫ سبزشویی. ۱۱

۲-۱-۳٫ تعریف تبلیغ شفاهی. ۱۵

۲-۱-۴٫ مشخصات تبلیغ شفاهی. ۱۶

۲-۱-۵٫ تبلیغ شفاهی سبز ۱۷

۲-۱-۶٫ مصرف کننده بدبین(محصولات) سبز ۱۸

۲-۲٫ چارچوب نظری پژوهش… ۱۹

۲-۳٫ پیشینه تحقیق. ۱۹

۲-۴٫ بررسی نقادانه پیشینه پژوهش… ۲۱

۲-۵. جمع بندی فصل. ۲۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۲۲

۳-۱٫ روش پژوهش… ۲۳

۳-۲) جامعه و نمونه ۲۴

۳-۲-۱٫ جامعه آماری. ۲۴

۳-۲-۲٫ حجم نمونه آماری. ۲۴

۳-۲-۳٫ روش نمونه گیری. ۲۴

۳-۳٫ روش‌های گردآوری داده‌ها ۲۴

۳-۳-۱٫ روایی سنجی و پایایی ابزار ۲۶

۳-۴٫ شیوه های تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۲۷

۳-۵٫ جمع بندی فصل. ۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۲۸

۴-۱٫  توصیف اطلاعات جمعیتشناسی پژوهش… ۳۰

۴-۲٫ شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش… ۳۴

۴-۳٫ تحلیل داده‌ها بر اساس سوال‌ها و یا فرضیه‌های پژوهش… ۳۵

۴-۳-۱٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق. ۳۵

۴-۳-۲٫ تجزیه و تحلیل مدل تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS. 36

۴-۳-۳٫ آزمون مدل اندازهگیری. ۴۲

۴-۴٫ جمع بندی فصل. ۴۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش… ۴۶

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری. ۴۷

۵-۲٫ پیشنهادهای بر اساس فرضیه ها یا سوالهای پژوهش… ۵۱

۵-۳٫ پیشنهادها برای تحقیقات آتی. ۵۴

۵-۴٫ محدودیت های تحقیق. ۵۴

۵-۵٫ جمع بندی فصل. ۵۵

منابع. ۵۶

پیوست ها

خروجی نرم افزار

پرسشنامه

 

تأثیر ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز و شک و تردید سبز-آکادمی الماس
اسلاید پاورپوینت

 

تأثیر ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز و شک و تردید سبز-آکادمی الماس

تأثیر ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز و شک و تردید سبز

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادراک سبز شویی بر قصد خرید سبز: با نقش میانجی گر ارتباط کلامی سبز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست محصول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

قیمت دوره

49,000 تومان

تعداد
Report Abuse
امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1400آخرین بروزرسانی: 4 مهر 1402تعداد بازدید: 1506
قوانین و مزایای استفاده
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش‌ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق آکادمی الماس
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می‌کنید.
دسته:
قیمت دوره

49,000 تومان

تعداد